หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
 
อัลบั้ม : คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
รายละเอียด :

 

คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการคณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ประธานคณะกรรมการการศึกษาฯ นายซุลกิฟลี ฮัจญีฮารูน คณะกรรมการการศึกษาฯ นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผอ.โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมพบปะคณะกรรมการการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งได้เน้นย้ำในหลักหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญของการเป็นครู/บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างคนสร้างสังคม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่ได้รับเกียรติ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ในการขัดเกลาเมล็ดพันธุ์ของสังคมให้มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สู่สังคม ภายใต้หลักคิด "การศึกษาคู่คุณธรรม สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ที่มีคุณภาพ" และยังได้แง่คิดที่ดีจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ในมุมมองของครอบครัวที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างความรัก ความเข้าใจ การเอาใจใส่ในทุก ๆ อริยบทของสมาชิกในครอบครัว จะเป็นการปูทางสร้างจุดเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความสนใจในการเรียนของตัวนักเรียน โครงการคณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการการศึกษา มีโอกาศได้พบปะ สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการการศึกษาได้ทราบ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา การเรียนการสอนของครูและนักเรียน และพัฒนาสถานศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และมีความปลอดภัย

 

อับเดทล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:46:05
 
อัลบั้ม : คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]