หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
  อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู...
อับเดทล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:55:40
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการการศึกษ...
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:04:54
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงการคณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ...
อับเดทล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:46:05
 
  "มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้" ครั้งที่ ๒๒
  "มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้" ครั้งที่ ๒๒   วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมตาดีกาสัมพ...
อับเดทล่าสุด 08 กันยายน 2562 เวลา 07:06:21
 
  ละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
ประมวลภาพร่วมละหมาด
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 06:41:29
 
  เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เปิดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม   วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ ศูนย์อิสลาม (Islamic Center) โครงการมาดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี&...
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:20:55
 
  แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ “หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม” วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน...
อับเดทล่าสุด 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:08
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ...
อับเดทล่าสุด 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:42:11
 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตูม 
อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:33:55
 
  จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2562

อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:53:37
 
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพ...
อับเดทล่าสุด 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:08:38
 
  การติดตามและการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ฯ
  การติดตามและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approve) ระยะที่ ๓
อับเดทล่าสุด 18 มกราคม 2562 เวลา 15:34:04
 
  ประมวลภาพงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒
  ประมวลภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
อับเดทล่าสุด 13 มกราคม 2562 เวลา 15:07:57
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิ...
อับเดทล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16:14:32
 
  โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี)
  โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี) วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังห...
อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:32:45
 
  โครงการตลาดนัดวิชาการ
โครงการตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี       เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ ตามแผ...
อับเดทล่าสุด 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:31:18
 
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๙
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๙ เมื่อวันพ...
อับเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:07:41
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม พ....
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:15:24
 
  โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561
          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 โดยมีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดปัตตานี  รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งจะมีการดำเนินกิจกรรมการแ...
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:09:35
 
  ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์
อับเดทล่าสุด 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:34
 
  โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
  โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:51:21
 
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี   ...
อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:42
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  นิเทศโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐...
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:52:56
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมนิเทศและเยี่ยม...
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:42:23
 
  แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ร...
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:27:57
 
 
ทั้งหมด 51 กิจกรรม
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]