หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
  นวัตกรรมท้องถิ่น ( LAO's Innovation )   โครงการการจัดการเรียนการสอน เพื่อฟื้นฟูพันธุ์ข้าวมะจานูตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการนวัตกรรม...
อับเดทล่าสุด 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:19:26
 
 
ทั้งหมด 1 กิจกรรม
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]