หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" ประจำปีฮิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๘
[ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15:27:10 ]
 
  มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:20:01 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ .. งานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๒ และมหกรรมวากัฟ "ความดีที่ไม่สิ้นสุด"
[ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:41:31 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 11:50:59 ]
 
  ขอเชิญร่วมละหมาด อีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ / พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 05 กันยายน 2559 เวลา 16:40:16 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:11:01 ]
 
   

   

  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง
[ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:24:26 ]
 
  โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24:46 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการงานในตำแหน่งครูสอนอิสลามศึกษา ตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ ประจำโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
[ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15:41:56 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการงานในตำแหน่งครูสอนอิสลามศึกษา ตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ ประจำโรงเรียนบ้านเขาตูม
[ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15:41:29 ]
 
  โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการประเมิน ตามโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับกลุ่มภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15:40:10 ]
 
  โครงการจัดหากล้องวงจรปิด CCTV ประจำสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๐ จุด
[ 28 กันยายน 2561 เวลา 10:28:52 ]
 
   
   
  นางสุรี สะนิบุตร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]