หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

   
  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:53:53 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" ประจำปีฮิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๘
[ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15:27:10 ]
 
  มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:20:01 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ .. งานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๒ และมหกรรมวากัฟ "ความดีที่ไม่สิ้นสุด"
[ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:41:31 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 11:50:59 ]
 
  ขอเชิญร่วมละหมาด อีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ / พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 05 กันยายน 2559 เวลา 16:40:16 ]
 
   

  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:44:28 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:43:24 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:42:40 ]
 
  แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:42:10 ]
 
   

  นวัตกรรมท้องถิ่น การฟื้นฟูพันธุ์ข้าว “มะจานู”
[ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:31:34 ]
 
   

  โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ประจำสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี
[ 12 กันยายน 2562 เวลา 02:14:40 ]
 
  การจ้างดำเนินงานจัดพิธีเปิด เวทีและสถานที่ ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14
[ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:23:10 ]
 
  การจ้างเช่าเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ 14
[ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:22:42 ]
 
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
[ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:50 ]
 
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง
[ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:24:26 ]
 
  โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:24:46 ]
 
   
   
  นางสุรี สะนิบุตร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]