หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  

  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญร่วมละหมาด "อีดิลอัฎฮา" ประจำปีฮิจญ์เราะห์ศักราช ๑๔๓๘
[ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 15:27:10 ]
 
  มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09:20:01 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ .. งานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๒ และมหกรรมวากัฟ "ความดีที่ไม่สิ้นสุด"
[ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:41:31 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 07 ตุลาคม 2559 เวลา 11:50:59 ]
 
  ขอเชิญร่วมละหมาด อีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๗ / พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 05 กันยายน 2559 เวลา 16:40:16 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13:11:01 ]
 
   

   

  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
[ 18 มกราคม 2561 เวลา 07:07:51 ]
 
  โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง
[ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:46:27 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการงานในตำแหน่งครูสอนอิสลามศึกษา ตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ โรงเรียนบ้านเขาตูม
[ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16:03:51 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการงานในตำแหน่งครูสอนอิสลามศึกษา ตามโครงการอิสลามเต็มรูปแบบ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
[ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16:03:16 ]
 
  โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 13:52:52 ]
 
  โครงการจัดจ้างเอกสารวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ปพ. และ ปถ.)
[ 22 กันยายน 2560 เวลา 16:39:42 ]
 
   
   
  นางสุรี สะนิบุตร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533